CPCHILD-DV

De CPCHILD-DV is ontwikkeld voor rolstoelgebonden kinderen van 4 tot 18 jaar met ernstige beperkingen ten gevolge van bijv cerebrale parese of syndromen. Deze kinderen zijn meestal niet in staat zelf een vragenlijst in te vullen. De CPCHILD-DV is een proxy instrument, dat wil zeggen dat de vragenlijst wordt ingevuld door een ouder/verzorger over hun kind.

b02-640x331

De vragenlijst bestaat uit 37 vragen in 6 domeinen:

  • Persoonlijke verzorging/dagelijkse activiteiten
  • Zitten, staan en verplaatsen
  • Welzijn en emoties
  • Communicatie en sociale interactie
  • Gezondheid
  • Algehele kwaliteit van leven

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten.

Als u de vragenlijst wilt gebruiken voor onderzoek of in de klinische zorg dan kunt u dat aanvragen via het contactformulier. U krijgt dan een registratieformulier opgestuurd. Na het invullen hiervan krijgt u informatie hoe u de vragenlijst, de handleiding en het scoreformulier kunt downloaden. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u ook het contactformulier gebruiken.

Na registratie kunt u op deze pagina de volgende documenten downloaden:

CPCHILD-DV vragenlijst 📂 CPCHILD-DV handleiding 📂 CPCHILD-DV scoreformulier 📂

handleiding