CPADULT

c01-480x408

De CPADULT is ontwikkeld voor volwassenen met ernstige beperkingen die rolstoelgebonden zijn. Deze volwassenen zijn meestal niet in staat zelf een vragenlijst in te vullen. De CPADULT is een proxy instrument, dat wil zeggen dat de vragenlijst wordt ingevuld door een ouder/Persoonlijk Begeleider (PBer) over hun kind/client.

De vragenlijst bestaat uit 42 vragen in 6 domeinen:

  • Persoonlijke verzorging/dagelijkse activiteiten
  • Zitten, staan en verplaatsen
  • Welzijn en emoties
  • Communicatie en sociale interactie
  • Gezondheid
  • Algehele kwaliteit van leven

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten.

Als u de vragenlijst wilt gebruiken voor onderzoek of in de klinische zorg dan kunt u dat aanvragen via het contactformulier. U krijgt dan een registratieformulier opgestuurd. Na het invullen hiervan krijgt u informatie hoe u de vragenlijst, de handleiding en het scoreformulier kunt downloaden. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u ook het contactformulier gebruiken.

De handleiding is nu nog beknopt, deze zal binnenkort worden uitgebreid met de wetenschappelijke onderbouwing.

Na registratie kunt u op deze pagina de volgende documenten downloaden:

CPADULT vragenlijst voor ouders 📂 CPADULT vragenlijst voor PBers 📂 CPADULT handleiding 📂 CPADULT scoreformulier 📂