CPCHILD-DV

b02-640x331

De CPCHILD-DV is ontwikkeld voor rolstoelgebonden kinderen van 4 tot 18 jaar met ernstige beperkingen ten gevolge van bijv cerebrale parese of syndromen. Deze kinderen zijn meestal niet in staat zelf een vragenlijst in te vullen. De CPCHILD-DV is een proxy instrument, dat wil zeggen dat de vragenlijst wordt ingevuld door een ouder/verzorger over hun kind. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten en bestaat uit 37 vragen in 6 domeinen:

  • Persoonlijke verzorging/dagelijkse activiteiten
  • Zitten, staan en verplaatsen
  • Welzijn en emoties
  • Communicatie en sociale interactie
  • Gezondheid
  • Algehele kwaliteit van leven

Als u de vragenlijst wilt gebruiken voor onderzoek of in de klinische zorg dan kunt u dat aanvragen via het contactformulier. U krijgt dan een registratieformulier opgestuurd. Na het invullen hiervan krijgt u informatie hoe u de vragenlijst, de handleiding en het scoreformulier kunt downloaden. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u ook het contactformulier gebruiken.

Publicaties/presentaties

portret

Artikelen over de CPCHILD-DV:

  • Zalmstra TAL, Elema A, Boonstra AM, Maathuis CGB, Narayanan UG, Putten v.d. AAJ, Reinders-Messelink HA, Vlaskamp C, Lindeboom R. Validation of the Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD) in a sample of Dutch non-ambulatory children with cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2015;37(5):411-416
  • Elema A, Zalmstra TA, Boonstra AM, Narayanan UG, Reinders-Messelink HA, vd Putten AA. Pain and hospital admissions are important factors associated with quality of life in nonambulatory children. Acta Paediatr. 2016 Sep;105(9):e419-25
  • Zalmstra T, Elema A, Huizing K, Reinders-Messelink H, V D Putten A. Longitudinal validation of the Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities in a Dutch sample of nonambulatory children with severe disabilities. Child Care Health Dev. 2019 May;45(3):409-416.