Gezocht deelnemers onderzoek

Naast de CPCHILD-DV zijn we bezig om een kwaliteit-van-leven vragenlijst voor rolstoelgebonden volwassenen te ontwikkelen. Dit instrument gaat heten: de CPADULT.

Voor de laatste ontwikkelingsfase hebben we nog enkele deelnemers nodig voor een telefonisch interview: ouders of persoonlijk begeleiders van een rolstoelgebonden volwassene met ernstige beperkingen. In deze link (PDF) staat meer informatie en hoe aan te melden.

In het najaar van 2019 gaan we de CPADULT testen op betrouwbaarheid en validiteit. Hiervoor zoeken we minimaal 50 ouders of persoonlijk begeleiders van een rolstoelgebonden volwassene met ernstige beperkingen. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden in deze link (PDF).

Mogelijk zijn er binnen uw netwerk mensen die mee willen doen. Wij stellen het erg op prijs als u deze documenten wilt verspreiden.

Digitale formulieren

De CPCHILD-DV vragenlijst kan op dit moment alleen op papier worden ingevuld. We zijn bezig om ook een digitale versie te ontwikkelen, zodat het formulier online kan worden ingevuld en via Email kan worden teruggestuurd. Nadere informatie hierover volgt.